^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wdrożenia

wdrozenia comarch optima img

      Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima realizujemy wg określonego schematu:

  • Inicjacja. Spotkanie inicjujące projekt wdrożeniowy, na którym ustalane są szczegóły realizacji projektu i ramowy harmonogram. W spotkaniu udział biorą nasi i Twoi przedstawiciele.
  • Analiza. W trakcie analizy opracowujemy wspólnie dokumentację opisującą procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie wraz ze sposobem ich realizacji w systemie Comarch ERP.
  • Projekt. Dokument, w którym znajduje się szczegółowy schemat i opis rozwiązania, które zostanie u Ciebie zrealizowane.
  • Instalacja.  Faktyczna instalacja oprogramowania i bazy danych na serwerze i komputerach w Twojej firmie.
  • Konfiguracja. Przygotowanie odpowiedniej konfiguracji systemu Comarch, zgodnie z analizą i projektem.
  • Migracja. Przeniesienie z Twojego poprzedniego systemu informatycznego, danych związanych z prowadzoną działalnością.
  • Testy. Przeprowadzone przez naszych konsultantów i wybrane przez Ciebie osoby testy funkcjonalne;
  • Szkolenie. Seria szkoleń poszczególnych grup użytkowników na gotowym w pełni systemie, w celu nabycia umiejętności samodzielnej pracy na systemie, zgodnie z założeniami analizy i projektu.
  • Uruchomienie systemu - proces uruchomienie systemu i rozpoczęcia pracy na systemie przez użytkowników.
  • Asysta personalna - w czasie pierwszych dni po uruchomieniu systemu nasi ludzie zapewniają wsparcie użytkownikom w pracy na systemie.

Przeprowadzenie wdrożenia zgodnie z metodologią pozwala nam na pełną kontrolę procesu wdrożenia i jego realizacji zgodnie z harmonogramem.

Copyright © 2021. Necom Software Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg