BI Analizy

BI Analizy

Rosnące znaczenie trendu Business Intelligence stanowi naturalny skutek postępu cyfryzacji i kultury informacyjnej. Strategie zarządzania opiera się obecnie na danych gromadzonych z coraz większej liczby źródeł, do których przedsiębiorcy nie mieli kiedyś tak swobodnego dostępu, jak dziś. Realizację tych strategii umożliwiają oprogramowania do samodzielnego tworzenia analiz biznesowych, wizualizacji danych i stosowania rozbudowanych pulpitów.

Co warte podkreślenia, współczesne zarządzanie wykorzystujące możliwości analityki biznesowej nie ogranicza się jedynie do roli osób zarządzających. Dostęp do wartościowych danych jest i powinien być możliwy również dla pracowników niższego szczebla o zdefiniowanych rolach użytkowników.

Powszechność informacji pozwala na poprawę jakości pracy i przyspieszenie procesów decyzyjnych. Z tego względu, coraz popularniejsze stają się samoobsługowe narzędzia analityczne, dzięki którym każdy użytkownik może samodzielnie generować niezbędne analizy. Współczesne System BI konstruowane są tak, by tworzenie raportów nie było skomplikowane i nie wymagało wsparcia działu technicznego.

BI NECOM to zestaw funkcji umożliwiających kontrolę oraz monitorowanie całego przedsiębiorstwa, zwłaszcza pod kątem analiz biznesowych. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które importują dane z systemu Comarch Optima. Usługa ta pozwala przygotować raporty i analizy. Zestawienia zarówno uproszczone, jak i rozbudowane oraz zaawansowane, mogą być publikowane w różnych formatach. System można również zasilić danymi z arkusza kalkulacyjnego, a następnie wykorzystując tabele przestawne i formuły znane z Excela, pracować nad ich modelowaniem.

Aplikacja BI NECOM umożliwia rozwój przedsiębiorstw poprzez łatwy dostęp do wszystkich danych. Pozwala na podejmowanie odważnych decyzji z pełną wiedzą na temat aktualnych możliwości przedsiębiorstw.

Do prezentacji analiz i raportów  korzystamy z dostępnych narzędzi JasperStudio . Tworzymy własny eksporter danych dostosowany do potrzeb Klienta .

Jesteśmy w stanie  zbudować każdy niestandardowy eksporter, który spełni wszelkie potrzeby związane z danymi. Korzystając z Jaspersoft Studio, możemy uzyskać dostęp do różnych typów źródeł danych, w tym big data, CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC, JSON, NoSQL, TIBCO Spotfire® Information Links, XML lub własnego niestandardowego źródła danych. Jaspersoft Studio jest dostępny w dwóch edycjach: Community i Professional, pierwsza jest dostępna jako wtyczka Eclipse i jako samodzielna aplikacja, podczas gdy wersja Professional jest dostępna tylko jako samodzielna aplikacja i zawiera dodatkowe funkcje, takie jak dostęp do Spotfire, mapy i zaawansowany HTML5 wykresy, a także profesjonalne wsparcie.