Rejestracja Gruntów

System Rejestracji Gruntów

System Rejestracji Gruntów służy do prowadzenia ewidencji gruntów w układzie rejestru gruntów dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, archiwizacji , oraz sporządzania zestawień ewidencji gruntów. Dodatkowo system umożliwia wczytywanie map.

System dedykowany dla Rolnictwa umożliwia rejestrację i kontrolę siewu zbóż.

Zaawansowany panel analiz i zestawień.