Wdrożenie N-TSL

Skupiając się na aspektach technicznych,  wdrożenie systemu N-TSL obejmuje etapy takie jak:

  • przygotowanie dokumentacji,
  • konfiguracja infrastruktury technicznej,
  • instalacja i konfiguracja systemu oraz testy,
  • testowa migracja danych,
  • instalacja i konfiguracja systemu i pełna migracja danych,
  • uruchomienie produkcyjne systemu.

W skład wdrożenia wchodzi również  analiza przedwdrożeniowa (to ważny etap!) działań związanych zaplanowaniem, procesami uzgodnień, stałym feedbackiem w toku procesu oraz reagowaniem na zmieniające się oczekiwania biznesowe w projekcie. Wdrożenie odpowiedniego systemu wymaga wiedzy i zaangażowania użytkowników końcowych.

System N-TSL należy do grupy systemów dedykowanych  dla firm i w związku z tym cechuje się precyzyjnym dopasowaniem do indywidualnych potrzeb każdego zespołu. Szeroki wachlarz możliwości aplikacji oraz mnóstwo zalet sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na to rozwiązanie. Jedną z przyczyn, dla których wybierają rozwiązania dedykowane jest sposób ich wdrażania. Jak przebiega i co sprawia, że ma większe możliwości powodzenia niż wdrażanie rozwiązań gotowych?