Płace

Moduł automatyzuje obsługę płacową przedsiębiorstwa w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  • rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem nieobecności, dodatków , urlopów.
  • rozliczanie nieobecności, urlopu, choroby, ekwiwalenty za urlop
  • definiowanie niestandardowych składników wypłat.
  • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe
  • archiwizację  danych oraz wypłat za wskazany okres.
  • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń .
  • składniki wynagrodzenia obliczane automatycznie.
  • możliwość indywidualnego definiowania dodatków, grup składników wynagrodzeń .
  • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty .
  • definiowanie własnego algorytmu wyliczania wypłaty.

Moduł Płace został opracowany z algorytmami wyliczeń dostosowanych do zastosowanych zmian w systemie podatkowym zgodnym z Polskim Ładem

Zaimplementowane zostały wszelkie niezbędne zmiany dla wymogów nowych regulacji prawnych