OpenEdge

Nasze aplikacje tworzymy na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS™. W pełni wykorzystuje zaawansowaną technologię Progress. Progress™ jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do opracowywania programów w dzie­­dzinie przetwarzania informacji i obsługi baz danych. Produkty Progress mogą być instalowane na bardzo różnorodnym sprzęcie, pod wieloma sys­­te­­mami operacyjnymi między innymi WINDOWS NT/2000/10, Solaris, HP/UX, UNIX, LINUX, OS/400, BTOS i VMS.

Napisane w Progress-ie aplikacje są w pełni przenośne pomiędzy wszystkimi platformami sprzę­­towy­mi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego wykorzystania mo­żli­wości każdej z plat­form. Progress jest kompleksowym produktem, w skład którego wchodzą:

  • system definiowania i obsługi bazy danych,
  • pełny język programowania czwartej generacji – Progress 4GL,

system wspomagający pisanie aplikacji

Bezpieczeństwo danych:

  • zabezpieczenie danych przed utratą lub zniekształceniem, poprzez system tworzenia ko­pii archi­wal­nych oraz odtwarzania bazy danych,
  • zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem umożliwia kontrolę praw do­stę­pu na trzech poziomach: systemu operacyjnego, bazy danych, napisanej aplikacji użytkowej.

Każdy z tych poziomów funkcjonuje niezależnie od pozostałych i łącznie gwarantują one całkowite bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

Różnorodność środowiska pracy

Progress może pracować pod wieloma systemami operacyjnymi, w bardzo różnych środo­wis­­kach. Bardzo istotny jest fakt, że przenoszenie aplikacji użytkowej z jed­nego systemu na drugi odbywa się bez zmiany nawet jednej linijki kodu. Przynosi to użytkownikowi ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy podczas zmiany posiadanego sprzętu komputerowego lub też przy dystrybucji stworzonej w Progress-ie apli­ka­cji.