^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Technologia

Progress openEdge

 

Wszystkie nasze aplikacje realizwana są w oparciu o środowisko programistyczne PROGESS OPENEDGE

Napisane w Progress-ie aplikacje są w pełni przenośne pomiędzy wszystkimi platformami sprzę­­towy­mi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego wykorzystania mo­żli­wości każdej z plat­form. Progress jest kompleksowym produktem, w skład którego wchodzą:

  • system definiowania i obsługi bazy danych,
  • pełny język programowania czwartej generacji – Progress 4GL,
  • system wspomagający pisanie aplikacji.

Bezpieczeństwo danych:

  • zabezpieczenie danych przed utratą lub zniekształceniem, poprzez bardzo rozbudowany system tworzenia ko­pii archi­wal­nych oraz odtwarzania bazy danych,
  • zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem umożliwia kontrolę praw do­stę­pu na trzech poziomach: systemu operacyjnego, bazy danych, napisanej aplikacji użytkowej.

Każdy z tych poziomów funkcjonuje niezależnie od pozostałych i łącznie gwarantują one całkowite bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

Różnorodność środowiska pracy

Progress może pracować pod wieloma systemami operacyjnymi, w bardzo różnych środo­wis­­kach. Bardzo istotny jest fakt, że przenoszenie aplikacji użytkowej z jed­nego systemu na drugi odbywa się bez zmiany nawet jednej linijki kodu. Przynosi to użytkownikowi ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy podczas zmiany posiadanego sprzętu komputerowego lub też przy dystrybucji stworzonej w Progress-ie apli­ka­cji.

 

Copyright © 2021. Necom Software Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg